eta


eta Meaning

Noun:

- a terrorist organization organized in 1959 by student activists who were dissatisfied with the moderate nationalism of the traditional Basque party; want to create an independent homeland in Spain's western Pyrenees
- the 7th letter of the Greek alphabet


Anagrams of eta

Words that end with eta

eta

aceta  , greta  , pieta  , theta

beta  , feta  , geta  , meta  , peta  , seta  , zeta

amreeta  , excreta  , galleta  , taffeta

chaeta  , goleta  , muleta  , peseta  , pineta  , tapeta

anchoveta

arboreta  , asyndeta  , aubrieta  , chaqueta  , equiseta


Words that start with eta

eta

etape

etas

etagere  , etalons  , etamine  , etamins  , etatism  , etatist

etalon  , etamin  , etapes

etageres  , etamines  , etatisms


Suffixes of eta

eta  , ta


Prefixes of eta

et  , eta


We found 28 words that end with eta. The biggest word that ends with eta is eta - this word has 3 letters. The shortest word is arboreta- this word has 8 letters. You can search any word for its meaning, suffxes and prefixes on wordmantra using search bar on the top. We found 28 english words that end with eta, click on each of them for futher exploring their meanings and anagrams.