Word Mantra

ileus

ileus Meaning

Noun:

- blockage of the intestine (especially the ileum

Words that sound like or rhyme with ileus

pileus  , milius

Anagrams of ileus

Words that end with ileus

ileus

pileus

Words that start with ileus

ileus

ileuses

Suffixes of ileus

ileus  , leus  , eus  , us

Prefixes of ileus

il  , ile  , ileu  , ileus